25-29 września 2023 r.

Kino „Studio” – Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1

tel. 77 454 27 14

www.mdk.opole.pl

Vip Car Sp. z o.o.

45-273 Opole, ul. Pużaka 6

tel. 77 403 20 32

www.vipcar.pl